Verktøykasse

Mulighetsrom i metoder og teknologier
Jeg har laget en oversikt en del vanlige metoder og teknologier, og hvordan de kan brukes i læring, i og utenfor klasserommet, og for ulike pedagogiske formål. Det er laget for tosidig trykk på A3-ark. Side 1 er midtsidene, side 2 er for- og bakside. Beskrivelsen er selvsagt utdatert allerede før den ble lagt, men den kan kanskje gi en liten pekepinn og en systematikk i tilnærmingen. Her er oversikten: Mulighetsrommet

Observasjonsskjema forelesere
Jeg driver en del med observasjon av forelesere med etterfølgende veiledning. Da bruker jeg et eget observasjonsskjema som utgangspunkt. Det detaljerer det jeg mener er de viktigste kvalitetskriteriene i selve framføringen. Skjemaet kan du laste ned her: Observasjonsskjema_instruktorer

Forberedelse av foredrag
I forbindelse med et kurs med tilhørende skriftlig veileder i presentasjonsteknikk, laget jeg en gang et enkelt skjema for forberedelse. Dette er selvsagt rene strukturfascismen for noen, men hovedpoengene her er enkle nok: Hva vil du oppnå?, hvem snakker du til?, hva er hovedbudskapene dine?, hvordan skal du starte?, hvordan skal du avslutte? Her kan du laste ned skjemaet: Forberedelse_foredrag

Pedagogisk plattform for e-læring
Det startet som et arbeid med å lage retningslinjer for mit eget arbeid med pedagogisk dsign i e-læring. Så har jeg bygget det ut etterhvert som en slags veiledning.

Plattformen henter næring fra bl.a. voksenpedagogikken og flere ulike læringsteorier, men er først og fremst en praktikers verktøy. Her kan du laste ned plattformen: Pedagogisk_plattform_e-laering

Sjekkliste for virkelighetsnær trening
Britiske John Salt – selverklært ”Learning Doctor” – har laget noe han kaller Reality Training Checklist, eller Sjekkliste for virkelighetsnær trening, i fri oversettelse. Hans utgangspunkt er at 80% av kurs er bortkastet (et postulat jeg har hørt flere ganger, men sliter med å finne en vitenskapelig referanse til), ikke fordi deltakerne ikke nødvendigvis går ”tomhodet” hjem, men fordi de ikke lærer noe som er mer eller mindre direkte og praktisk relevant for jobben sin.

Sjekklisten kan brukes både i utvikling av kurs og i evaluering av opplegg som kjøres. Jeg har absolutt sansen for tankene hans, men det mangler en del veiledning på hvordan man skal få til alt dette for at sjekklisten virkelig skal bli operativ. Her kan du laste ned sjekklisten: Reality_Training_Checklist

Steg for steg-prosess for å evaluere opplæring
Donald Kirkpatricks 4-nivåmodell for evaluering av opplæringstiltak, er kjent for mange og danner et godt teoretisk rammeverk. En av hans disipler, Jack J. Phillips, har imidlertid videreutviklet modellen og laget en metodikk i flytstruktur for hvordan man praktisk går fram i et evalueringsarbeid. Phillips har også lagt til et femte nivå, som går på kalkulering av økonomisk avkastningsgrad (ROI – Return on Investment) av opplæringstiltak. En meget hasardiøs øvelse, etter min vurdering!

Uansett, hans metodikk er et godt verktøy og en praktisk veileder for den som skal planlegge et evalueringsarbeid. Her er boken hans, hvis du vil gå til kilden.  Jeg har sammenfattet metodikken i en norsk oversettelse, som du kan laste ned her: Phillips_flytskjema

Veiledning i MAKVIS
MAKVIS er en regle ”som bare er der”, det vil si: Jeg har ikke lykkes med å finne opphavet, men den skal ha sitt opphav tilbake på 1960-tallet. Kort fortalt er det seks forhold som må vektlegges når man jobber med pedagogisk utviklingsarbeid, f.eks. med å lage et kurs. Til sammen danner de en helhet av en slags suksessfaktorer for læring. Bokstavene står for Motivasjon, Aktivisering, Konkretisering, Variasjon, Individualisering og Samarbeid.

Jeg har hatt mye nytte av MAKVIS både i utvikling av e-læring og andre typer opplæringstiltak. Jeg har vel aldri opplevd å ha noen full score på et tiltak jeg har jobbet med. Til det er listen for krevende. Men det er et godt ideal å strekke seg etter.

Jeg har laget en sjekkliste for MAKVIS, hvor jeg har forsøkt å konkretisere hva de enkelte punktene handler om. Du kan laste den ned her: Sjekkliste_MAKVIS

Prosjektanalyse med didaktisk relasjonsmodell
Didaktisk relasjonsmodell ble første gang beskrevet i 1978 av Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg ved Pedagogisk Forskningsinstitutt. Kort sagt er det en modell for didaktisk (undervisningens hva, hvorfor og hvordan) planlegging, gjennomføring og evaluering. Jeg har i årevis brukt modellen som et analyseverktøy når jeg skal i gang med større utviklingsprosjekter. Spesielt har jeg opplevd at de to første punktene – mål- og målgruppebeskrivelsen – kan være kritiske faktorer.

Til analysen bruker jeg ofte et skjema som en gang har kommet meg i hende og som jeg siden har utviklet. En lignende skjematikk brukes som en del av den pedagogiske utviklingsmetodikken i flere store virksomheter, bl.a. Statoil.

Min variant av skjemaet kan du hente her: Pedagogisk_analyse. Jeg jobber for øvrig med en betydelig utvidelse av verktøyet for å fange opp noen flere aspekter som jeg vil ha med. Stay tuned, den kommer på bloggen etter hvert!

Se også Wikipedia-artikkel om didaktisk relasjonsmodell.