ØYSTEIN RAMSENG

Øystein Ramseng

ØYSTEIN RAMSENG

Tlf: +47 957 45 534
E-post: or@ytrevenstre.no

Jeg jobber med design, utvikling og implementering av alle typer lærings- og endringsprosesser i organisasjoner. For dette har jeg min egen profesjonstittel, jeg er læringsarkitekt.

Mine tjenester omfatter bl.a. dette:

  • Kombinerte og teknologistøttede læringsprosesser
  • Tilrettelegging av arbeidsplassen som læringsarena
  • Strategirådgiving
  • Utvikling av opplæringsplaner
  • Utredning og evaluering
  • Train the trainer

Blant mine oppdragsgivere er:

Akershus universitetssykehus, Apokus, Arbeidstilsynet, Avinor, Coop, Det Norske Veritas, DIFI, DNB, Domstoladministrasjonen, Finansforbundet, FMC Technologies, Forsvaret, Get, Helse Sør-Øst, ICA, If Skadeforsikring, KS, LHL, Mattilsynet, Norgesgruppen, Norges Idrettsforbund, Norsk Sykepleierforbund, NRK, NSB, Parat, Rikshospitalet, Riksrevisjonen, Skattedirektoratet, Statoil, Svenska Räddningsverket, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo, Utdanningsforbundet.