Bli med til Italia på seminar!

Tema, tidspunkt og deltakere er ikke klart, bare sted. Det er utgangspunktet for en litt annerledes seminartenking…

Jeg har lenge hatt lyst til å holde et seminar på det norskdrevne studiesenteret Il Convento ved Trevi, midt mellom Roma og Firenze. Det er et gammelt, men vakkert restaurert kloster som vil gi en perfekt ramme for dypdykk i og kollektiv refleksjon rundt et spennende tema.

Slik blir opplegget i grove trekk:

 • Tema – på overskriftsnivå – er satt: Hva konkret gjør ”lærende organisasjoner”? (se utdyping lenger ned)
 • De som melder sin interesse nå er med i en diskusjon om hvordan dette temaet skal spisses og ”angripes”: mål, form, hvem skal innlede og om hva, og så videre
 • Formen skal være utpreget workshop-basert og alle deltakerne skal involveres i ulike roller – som innledere, debattledere, deltemaansvarlig, osv.
 • Maks. 18 deltakere
 • Tid: fra onsdag til fredag, medio mars eller primo april 2013

Temaet

Et av de mest uthulede begrepene innenfor kompetanseutvikling, er lærende organisasjoner, et begrep som ble skapt av Peter Senge på 1990-tallet. Hva er det egentlig, når det kommer til konkret, praktisk handling? Jeg hører av og til folk fra bedrifter snakke om at de har en lærende organisasjon fordi de har så og så mange kursdager pr år for sine ansatte. Dette er fjernt fra opprinnelsen til begrepet.

Jeg har sammen med et par venner forsøkt å lage definisjon på norsk. Dette er hva vi sitter med så langt:

En ‘lærende organisasjon’ er en organisasjon som evner å lære av sine erfaringer og tilpasse seg endringer i omgivelsene.

Men hva konkret innebærer det? Hva er det enkeltpersoner, team og ledelse gjør? Har det – og i så fall hvordan – noe å gjøre med f.eks.

 • Organisering på ulike nivåer?
 • Ledelsesformer?
 • Fysiske møteplasser?
 • Læringsformer og -metoder?
 • Dialogteknikker?
 • IT-systemer?

Jeg tror at dette kan bli et meget spennende tema å utforske. Det skal bli krevende seminardager, men lærerike og gi ”hardcore stuff” å ta med tilbake til egen organisasjon.

Praktisk

 • Pris blir selvkost + en liten adm. avgift. Reisen koster selvsagt noe, men alt i alt bør det bli en høyst overkommelig pris.
 • Så snart jeg har minst 10 som har meldt sin interesse, går vi gang med planleggingen. Målet er å komme i gang med dette seinest 1.10 og ha et ferdig opplegg klart 1.11. Først da blir det bindende påmelding til seminaret.
 • Først til mølla. Det er bare 18 plasser…

1 KOMMENTAR

 1. Ragnhild Mathisen

  Dette ser spennede ut Øystein. jeg skal sjekke ut muligheten for deltagelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *