Lær krigskunst med Donald Schön

Når militære operasjoner i stigende grad utspiller seg i ekstremt komplekse virkeligheter, må det få konsekvenser for hvordan offiserer trenes. En rapport fra US Army anbefaler Donald Schöns teori om reflektert praksis som metode.

La meg si med en gang at dette er en rapport som nå er ti år gammel. Jeg vet ikke hvilken mottakelse den fikk og om dens forslag er realisert. Like fullt er dette tankevekkende og spennende stoff som meget vel kan overføres til andre typer komplekse organisasjoner som opererer under krevende forhold.

Rapporten er en monografi skrevet av oberstløytnant James Klingaman ved US Army Command and General Staff College. Du kan laste den ned her:

Teaching the operational art using reflective practise

Hva er ”operational art”?

Rapportens tittel er ”Teaching the Operational Art Using Reflective Practice”. Operational Art er en militær doktrine som ble utviklet i USA på 1980-tallet:

operational_art

Dette er en doktrine for gjennomføring av større internasjonale militære operasjoner, som f.eks. Irak og Afghanistan. Slike operasjoner skjer i en ekstremt kompleks og usikker situasjon av diplomatiske, kommunikasjonsmessige og økonomiske faktorer, og involverer en myriade av militærfaglige analyser og avveiinger, med utallige små og store deloperasjoner som resultat. Doktrinen vektlegger nødvendigheten av å anvende kreativitet og visjonær tenking. Jo større kompleksitet, jo mer behov for kreativitet; evne til å improvisere og reagere raskt på oppdukkende forhold og endrede rammebetingelser.

Rapportens kritikk er at opplæringen av offiserer – og da primært på de høyere nivåene – ikke er lagt om som følge av den nye doktrinen. Fortsatt er den bærende pedagogiske grunntenkingen såkalt performance-oriented training, altså oppøvelse av konkrete ferdigheter gjennom en ”se her, gjør slik”-metodikk. Dette er ”mekanikk framfor intellekt og kreativitet”, hevder Klingaman. Hvis kreativitet først er anerkjent som en basisferdighet hos ledende offiserer, så må også undervisningen preges av det.

afghan_war2

Afghanistan er kroneksemplet på krigføring under ekstremt komplekse betingelser

Hva er ”reflektert praksis”?

Rapporten anbefaler overgang til en annen pedagogisk grunntenking, nemlig MIT-professor Donald Schöns teori om reflektert praksis. Dette handler om evnen til å reflektere over (egne) handlinger i en kontinuerlig læringsprosess.

Schön utviklet sin teori etter å ha studert hvordan studenter i utøvende kunst gikk fra noviser til profesjonelle utøvere. Han observerte prosesser med et tett samspill mellom lærerne – som selv var kunstnere – og studentene, og med kontinuerlige vekslinger mellom teori, praksis og systematisk refleksjon.

Schöns teori har hatt stor innflytelse på pedagogisk tenking langt utenfor kunstutdanninger, og brukes mange steder i lederutviklingsprogrammer, lærerutdanning og utdanning av helsepersonell. Det store spørsmålet den adresserer, nemlig hvordan vi best kan lære av erfaringer, har imidlertid en nærmest universell relevans innenfor feltet organisasjonslæring.

Det er alltid en krig…

Amerikanske militære har den smått absurde fordelen at de nærmest kontinuerlig kan lære av skarpe erfaringer; det pågår alltid en krig et sted som de er involvert i. Utfordringene, i følge rapporten, er:

  1. Å bevisstgjøre offiserene deres erfaringer fra krigsskueplassen og hjelpe dem å systematisere disse (hvilket kan være en meget krevende prosess i seg selv).
  2. Bringe erfaringene inn til institusjonene hvor nye ledende offiserer utdannes og brukes der.

Rapporten legger – i tråd med Schöns teori – stor vekt på coachens rolle i erfaringsbaserte læringsprosesser. Men coachen skal ikke bare være en som kan coaching som fag, vedkommende skal også være en mester i sitt fag, her militære operasjoner. Det gir nødvendig legitimitet og det sikrer den nødvendige nærhet til virkeligheten i undervisningen.

Som nevnt aner jeg ikke hvordan rapporten ble mottatt og om dens forslag ble satt ut i livet. Det ville nesten forbauset meg om ikke noe av dette tankegodset ”rant inn”. Dokumentasjonen på refleksjonens betydning for læring er tross alt massiv!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *