Nytenkende britiske dommere

Trolig forventer du ikke å finne spennende pedagogisk nytenking hos mennesker som tviholder på å bruke parykk og karnevalsaktige kostymer på jobben. Men britiske dommere har gått i seg selv og funnet ut at det er på tide med en liten læringsrevolusjon.

Judge

I vår var jeg med den norske Domstoladministrasjonen til London for møte bl.a. med Judicial College. Det var et svært spennende møte, og det vi fikk høre bør absolutt inspirere flere enn juridiske fagmiljøer til et kritisk blikk på eget kompetansearbeid.

I 2011 ble alle opplæringsaktiviteter rettet mot dommere og juridiske rådgivere ved de fleste domstoler i England og Wales samlet under nyskapningen Judicial College. JC er underlagt Justisdepartementet og alt i alt har de ansvar for grunnopplæring og videreutdanning av 37.000 mennesker.

Da JC ble skapt hadde det en tid vært diskutert at pedagogikken i kurs og ulike programmer rettet mot dommere var stivnet i en form nesten utelukkende basert på forelesning – mange, lange og tunge. Kritiske røster stilte – med rette – spørsmål ved effektene av dette. Ganske raskt bestemte styret og ledelsen i JC at her skulle man snu radikalt om på mange ting.

  • Man lagde en målsetting, som seinere ble til et prinsipp, om at i alle kurs og programmer skulle hele 80% av tida brukes til aktiviteter ansikt til ansikt og bare 20% på forelesning/formidling.
  • Diskusjoner foregår både i plenum og i små grupper, alt etter antall deltakere.
  • For å fasilitere gode gruppeprosesser – som nå ble et kritisk element – på kurs og programmer har de etablert en stab av course tutors. Dette er dommere som er lært opp spesielt til dette og som har fått metodeverktøy de skal bruke i arbeidet. Normalt vil det på et kurs være seks deltakere og en tutor i hver gruppe. Tutor’ene rekrutteres til å jobbe på juridiske fagområder hvor de selv har spesialkompetanse, slik at de både er der som veiledere/fasilitatorer og fagpersoner.
  • Det fokuseres på aktiv deltakelse og praktisering og utvikling av ferdigheter. Til obligatoriske kurs er deltakerne pålagt å bruke et nærmere spesifisert timetall på forberedelse, typisk ved å lese tilsendt materiale. For et kurs over to-tre dager, er pliktig forberedelsestid typisk fire timer.
  • En rekke dommere er også satt på jobbene som trainers, med ansvar for å utvikle og gjennomføre kurs og programmer. Disse dommerne er valgt etter søknad og har fått fem dager opplæring før de får godkjenning som trainers. Godkjenningen gis for 12 måneder av gangen, og for regodkjenning kreves det både at de gjennomfører minst 12 kurs etc i løpet av ett år og får evalueringsscore fra deltakerne over et visst minimumskrav på disse. To ganger i året kjører JC en Trainers Development Day med ulike temaer i pedagogikk, teknologi og praktiske emner.

The Craft of Judging

Bak disse ytre endringene, for å kalle de det, ligger det en meget interessant tenking utviklet hos JC de siste årene, nemlig om dommeryrket som et håndverk; the Craft of Judging. I bunnen for dommerhåndverket ligger selvsagt solid innsikt i lover og juridiske temaer, men i selve profesjonsutøvelsen er det veldig mange andre kunnskaper, ferdigheter og holdninger som må bringes inn. Disse talentene må også utvikles over tid; modnes fram.

Med sin nye pedagogikk legger JC egentlig opp til en mer bevisst, systematisk og raskere vei fram godt håndverk hos britiske dommere. Grepene er forsåvidt velkjente: Erfaringsdeling fra praksisfeltet og systematisk refleksjon. Enkelt og vanskelig på en gang.

Kulturendring

Tilbakemeldingene fra deltakerne på kurs og programmer hos JC har etter hvert blitt nærmest unison: Den nye pedagogikken oppleves som langt mer lærerik enn den gamle. Men det skal også sies at endringene ikke har skjedd uten motstand. Ledelsen i JC beskriver det som en kulturendring som har tatt 2-3 år, først hos de som skal utvikle og undervise på kursene og dernest hos de som deltar. Jeg ble litt forbauset over at omleggingen gikk såpass raskt, men antagelig har man lykkes godt fra første stund og fått toneangivende skikkelser på sin side.

Et siste interessant poeng: JC er opptatt av nærhet til dommernes praktiske hverdag. De 25 course directors som de har (personer med ansvar for langsiktig utvikling av tiltak på ulike juridiske fagområder) har derfor bare 20% stillinger og bruker øvrig tid på ”vanlig” dommerarbeid. Mer spesielt er det kanskje at også direktøren, toppsjefen, i JC er pålagt en stillingsmiks. Han skal fortsatt bruke 20% av sin tid årlig på dommerarbeid. Det er åpenbart viktig ikke å miste kontakten med den hverdagen dine deltakere står i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *