Ssstreeekkk peeerspeeektiiiveeet

De budskapene vi presenterer i et kurs har sterke konkurrenter, og innen Dagsrevyen samme kveld er det meste glemt – ofte. Men med ganske enkle grep før og etter kurset kan du øke læringseffekten.

Hvor mange budskap blir du eksponert for på en typisk dag, fra du står opp til du legger deg? Antagelig flere hundre, fra medier, reklame, barn og kjæreste og kolleger som vil ha din oppmerksomhet, og fra ”livet der ute” i sin alminnelighet. I denne stormen skal du som kursholder forsøke å smette inn et knippe faglige budskap. Det sier seg selv at det er vanskelig både å fange deltakernes oppmerksomhet og å få dem til å huske essensen av budskapene etterpå.

På grunn av dette bør vi egentlig alltid ha et perspektiv som strekker seg utover selve kurset, enten det er et klasseromskurs eller e-læringskurs: Læringsprosessen skal starte før kurset og skal forlenges et stykke etterpå.

Still inn frekvensen

Det finnes mange teknikker for å starte opp et kurs slik at man får fokusert deltakernes oppmerksomhet mot dagens tema. Dette spørsmålet skal vi imidlertid la ligge her og i stedet se på hva vi kan gjøre FØR deltakerne benker seg ned for kurs.

Allerede gjennom den første informasjonen om kurset påvirker vi deltakernes forventninger: Angår dette meg? Er det relevant? Vil det svare på utfordringer jeg har i jobben min? Skal jeg glede meg til kurset? Så ikke send ut en kursinformasjon som i samme tone som en stortingsmelding redegjør for mål og program. Du skal skape en aura av spenning – om enn aldri så beskjeden – rundt kurset.

  • Kan du kople kursets tema til saker som har vært oppe i media eller til bestemte hendelser på arbeidsplassen?
  • Kan du lage en liten historie som illustrerer et dilemma, en teknisk utfordring, en konflikt etc som er relevant for deltakerne?

Informasjonen før kurset handler om å stille frekvensen hos deltakerne; få deres oppmerksomhet inn mot temaene og motivere for det som skal komme. Og motivasjon handler i stor grad om å kople kursets innhold til den jobben deltakerne står i. Om de ikke bruker mye tid på å tenke på disse temaene før kurset, har du uansett satt i gang prosesser langt nede i bevisstheten et sted som gjør at de vil stille med en sterkere mental årvåkenhet enn ellers.

Kanskje er det stort sprik i de faglige forutsetningene til deltakerne. Da kan det også være på sin plass å sende ut noe faglig informasjon i forkant slik at de som synes de trenger det kan få forberedt seg litt. Det kan være en fagartikkel, en avisartikkel, lenke til en nettside etc.

Er du en kursholder på et klasseromskurs bør du også sende en personlig hilsen til deltakerne, hvis du har mulighet, f.eks. på e-post. La din stemme være den som presenterer kurset og deg selv. Da har du allerede begynt på arbeidet med å skape den nødvendige relasjonen til deltakerne.

Kople til jobben etterpå

Det som skjer etter kurset er nok enda mer kritisk for læringseffekten enn det som skjer før. Vi glemmer budskapene, vi glemmer de ideene som dukket opp i hodet mens vi satt på kursbenken og vi glemmer å kople det vi har lært til jobben vår. Vi trenger rett og slett noen som hjelper oss å huske.

Det beste eksempelet på et tiltak for etter-læring jeg har hørt om, er det en kursholder i et oljeselskap gjorde. Denne mannen holdt jevnlige kurs om HMS-arbeid i Nordsjøen. Etter hvert kurs la han de nye deltakerne inn i en e-postliste. Siden mannen jobbet med HMS i det daglige kom han stadig over nyheter, fagrapporter etc som var relevante. Da sendte han ut en mail til alle sine tidligere kursdeltakere, refererte til det han hadde lest og la kanskje ved en lenke. Og så var det to korte budskap:

  • Husker dere at vi snakket om akkurat dette i kurset?
  • Ta noen sekunder og tenk på (for eksempel) hvordan dere kan unngå dette på deres plattform, etc.?

Det hele tok kanskje mindre enn ett minutt for deltakerne å lese, men kursholderen oppnådde to viktige ting med dette: Han fikk til en liten repetisjon av et punkt i kurset, og han fikk koplet innholdet i kurset til jobben til deltakerne.

Om dere synes dette er tungvint eller ikke relevant, finnes det andre muligheter. Hva med å samle deltakerne til en kort ettersamling, f.eks. en måned eller to etter kurset. Et lunsjmøte kan være tilstrekkelig. La deltakerne dele de refleksjonene de har hatt siden kurset. Er det noen av dem som har opplevd noe som er relevant for det dere snakket om? Er det noen som har andre ting de vil dele?

Det aller minste dere kan gjøre, er å sende en enkelt mail til deltakerne. Takk for sist, repeter et par viktige punkter og tips om en artikkel eller et nettsted for de som gå videre inn i temaet.

Det er ikke så mye som skal til og vi bør ta disse små investeringene for rett og slett å øke sjansen for at deltakerne skal ha noe igjen for å ha brukt verdifull tid på et kurs.

1 KOMMENTAR

  1. Tilbaketråkk: Kombinerte læringsmodeller – hvordan går vi fram? | YtreVenstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *