Pedagogisk grunnlagstenking for bedriften

Er det en god idé for en virksomhet å holde seg med en slags pedagogisk grunnlagstenking? Innimellom blåser jeg støv av et elleve år gammelt dokument fra det svenske Räddningsverket og tenker at, ja, det er det.

Vi har ikke noen direkte parallell til Räddningsverket i Norge. Det er de som utdanner alt personell til brann- og redningstjeneste, både den profesjonelle og den frivillige. Og de har en operativ tjeneste ved f.eks. store katastrofer. De driver en omfattende utdanningsvirksomhet, fordelt på fire skolesentre og med en stor stab og både faste og innleide instruktører.

Et humanistisk menneskesyn

Bakgrunnen for at man ønsket å lage en egne pedagogiska riktlinjer, var rett og slett at man så at samfunnet endret seg og begynte å tenke nytt om kunnskap og læring. Räddningsverket selv satt imidlertid fast i en gammel skoletenking som ikke ga det engasjementet man ønsket verken hos lærere eller deltakere.

Etter en lengre intern prosess laget man altså disse retningslinjene som skulle danne en slags plattform for nyorientering av det pedagogiske arbeidet. Retningslinjene åpner slik:

Räddningsverket arbeter utifrån en humanistisk människosyn med människan i centrum. Det innebär en stark tiltro till människors vilja och förmåga att utvecklas och ta eget ansvar.

Dette er jo nærmest en klisjé og hvem kunne ikke med oppriktig hjerte kopiert de to setningene over til sine egne retningslinjer. Men når ordene ikke faller til jorden, er det fordi Räddningsverket tross alt, både i innledningen og gjennom resten av dokumentet, makter å gi substans til et slikt utgangspunkt.

Forståelig for alle

Räddningsverkets riktlinjer er et ganske kortfattet dokument og det gir ingen sterke føringer på hvordan du f.eks. skal opptre som instruktør. Men det introduserer en pedagogisk tenking som bør være mulig å følge for alle som er involvert i Räddningsverkets pedagogiske virksomhet på den ene eller andre måten.

På noen punkter er de også ganske konkrete, f.eks. når det gjelder hva som skaper et godt læringsmiljø, hvordan skape forutsetninger for læring og hva det innebærer å lede andres læring. De gir også en klar føring for hvilken holdning man skal møte synspunkter, ideer og alternative forslag med, og hvordan man skal forholde seg til møtet mellom ulike kulturer. Innimellom de korte ”preknene” er det også små historier som illustrerer poengene på en god måte.

Dette er kanskje først og fremst en type dokument for en utdanningsinstitusjon. Men ideen bak mener jeg godt kan adapteres av alle typer organisasjoner som driver en omfattende opplæringsvirksomhet. Da blir det også viktig å få til en kopling mellom organisasjonens basisverdier og en slik grunnlagstenking.

Räddningsverkets ”pedagogigska riktlinjer” kan du laste ned her: Pedagogiska_riktlinjer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *