Framtidens LMS … er ikke et LMS?

Fortsatt investerer mange norske virksomheter tungt i læringsplattformer. Er det å putte penger i gårsdagens løsninger?

For den uinnvidde: En læringsplattform/et LMS (Learning Management System) er et IT-system for å administrere e-læringskurs: Der publiseres kursene og gjøres tilgjengelige for ulike brukergrupper, og der loggføres bruken (gjennomføring, tidsbruk, score på tester osv.). I litt mer avanserte LMSer er det også en rekke andre verktøy, bl.a. for å kjøre sertifiserende tester, kommunisere med brukere og ha klasserom på nett.

I ti år og vel så det, har et LMS vært ansett som en nødvendighet for virksomheter som vil bruke e-læring i noe særlig omfang. Og la det være sagt med en gang: Så lenge vi fortsatt lager og bruker tradisjonelle e-læringskurs vil det være behov for et verktøy som gir oss informasjon om bruken av disse kursene. Men mye taler for at vi skal tenke større og annerledes når vi ser på hva slags læringsteknologiske plattformløsninger det skal investeres i for årene framover.

Behovene endres

Jeg mener at vi ser en trend nå hvor mange begynner å slippe taket i troen på at man kan lage kursopplegg – klasserom eller e-læring – som både i form og innhold skal gi all den nødvendige læring hos hele grupper av mennesker. I stedet får vi pedagogiske opplegg som forsøker å ta hensyn til at mennesker har ulike forkunnskaper, ulike læringsstiler, ulik motivasjon og ulik ”rytme” for læring. Det innebærer at i stedet for å servere ett, standardisert opplegg, bygger vi en salatbar av muligheter for å se ulikt medieinnhold, interagere med andre deltakere/personer som er interessert i temaet, og teste våre kunnskaper og vurderingsevner. Det er kanskje en kjerne her som er et tradisjonelt kurs og en slags rød tråd gjennom stoffet, men for øvrig gjør du ditt eget stoffvalg og finner din egen vei gjennom det.

Med en slik tilnærming til læring trenger vi ikke en kurskatalog i LMS’et, men vi trenger et system som kan administrere meget store mengder læringsobjekter – e-læringskurs, mikrolæringsblokker, podcaster, vodcaster, PDFer, filmer, lenker, diskusjonsforum, chatter, spill, wiki’er …you name it – som kan inngå i en rekke ulike kontekster, og ikke bare kurs.

Uformell læring vil ta større oppmerksomhet

80% av den læringen som skjer på en arbeidsplass, skjer gjennom uformelle og ofte ubevisste prosesser. Samtidig har de fleste virksomheter mer eller mindre neglisjert dette feltet og i stedet konsentrert sitt kompetansearbeid nettopp om de formelle kursene. Men mange virksomheter reviderer sin tenking nå, inspirert bl.a. av den såkalte 70-20-10 modellen til Lombardo og Eichinger.

Vi trenger systemer som kan tilordne læringsinnhold og pedagogiske verktøy på ulike måter til ulike uformelle læringsprosesser uten å definere hvordan de skal foregå. Teamrommet på intranettet som er satt opp med et eget fagbibliotek, er et eksempel på dette. Den interne wiki’en som lar den glødende faginteresserte ansatte dele sin kunnskap og sin ideer til inspirasjon for andre, er et annet eksempel.

Sosiale medier og måten folk bruker dem på bør være en inspirasjonskilde for hvordan vi tenker oss framtidas læringsportaler i virksomheter. Dele, kommunisere, interagere, finne sin tilpassede vei gjennom informasjonsjungelen der ute – det vil handle om dette.

Bygg inn i intranettet

Jeg har ikke sett noe LMS som har den funksjonaliteten jeg ønsker. Årsaken tror jeg er enkel. Et LMS er et proprietært system som har begrenset kommunikasjon med bedriftens øvrige IT-systemer. Mens det vi trenger er et LMS som ikke viser seg fram som et eget system, men som er en systemtenking bygd inn den arbeidsflaten vi allerede jobber på i virksomhetens intranett.

En plattform som Microsofts SharePoint har allerede omtrent alt det som trengs for å lage min ideelle læringsportal, inkludert et verktøy som lar deg administrere SCORM-objekter. Rune Haagensen i Helse Bergen og jeg har utarbeidet en skisse til hvordan SharePoint kan brukes til å sette opp en ”kompetanseportal” for et helseforetak. Det er mange løse ender her fortsatt, men kanskje er det et startpunkt å diskutere fra?

Du kan se portalskissen vår her: Portalskisse_v2

3 KOMMENTARER

 1. Gerd Tove Myrbekk

  Interessante fremtidstanker – og viktig for å få til effektiv opplæring i fremtiden. Gleder meg til å følge mer med på dette.

 2. Tilbaketråkk: Framtidens LMS … er ikke et LMS? | YtreVenstre | LMS-nytt | Scoop.it

 3. Ramin Darisiro

  Et tradisjonell LMS, SharePoint og/eller andre lignende verktøy, vil uansett bli proprietære og snevre hva læring angår i større sammenheng. Er veldig enig med deg i at uformell læring gis lite oppmerksomhet rundt. Dette kan kanskje forklares ved
  a) vi er ikke istand til å forstå potensialet som ligger i uformell læring
  b) vi i større grad styr (krav) til å tenke sertifiseringer, rapportering …»Alt skal måles og rapporteres»
  c) vi mangler arenaer og «konsepter» for uformell læring
  d) vi blir «styrt» av system (LMS osv.)

  Det er dessverre slik at når vi snakker om læringsteknologier, blir teknologien fort veldig toneangivende og læring mindre synlig. Det man i denne setting glemmer er at innføring av ny læringsteknologi uten velfunderte strategier og konsepter, gir lite gevinster. Det blir feil å implementer LMS eller tilsvarende systemer for teknologiens skyld!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *