Godt sagt om læring og kunnskap og sånt

Sitater jeg har sakset fra egen lesing de siste årene. 

To teach is to model and demonstrate, to learn is to practice and reflect.

Stephen Downes på «Halfanhour.blogspot»

The pace of modern life, the need to understand almost instantly, can seriously damage our chances of understanding anything properly.

David Hamilton i “Learning about Education”

Det er stadig min oppfatning at det ligger enorme muligheter brakk som ikke blir utnytta i undervisninga, jeg trur skolen kunne bli et ekstremt spennende sted å tilbringe store deler av ens forferdelige første ungdom på, hvis tilværelsens sammenhenger var skolens tema, og ikke tilværelsens abstrakte båser, hvor ingenting har noe med noe annet å gjøre, som jo fortsatt er skolens overordnede tese.

Dag Solstad i ”Gymnaslærer Pedersen”

Intellektuelle har som regel trodd at andre mislikte dem av misunnelse over deres klare hjerne. Men det er oftere fordi de lager bråk.

John Kenneth Galbraith i ”Usikkerhetens tidsalder”

I det gamle Persia ble unge mennesker oppdradd med tre mål for øye, man skulle lære: å ride, å skyte bue, å tale sannhet. Vi lærer ingenting, annet enn at det gjelder å sikre oss et bekvemt liv; i seg selv en så eventyrlig løgn at den sikkert er sykdomsskapende.

Jens Bjørneboe i ”Kruttårnet”

We all take such pains to over-educate ourselves. In the wild struggle for existence we want to have something that endures, and so we fill our minds with rubbish and facts in the silly hope of keeping our place.

Oscar Wilde i “The picture of Dorian Gray”

We live in an age that reads too much to be wise and that thinks too much to be beautiful.

Oscar Wilde i “The picture of Dorian Gray”

Enhver med et finere liv bag panden ved, at den fornemme undervisning drives når den parres med forskning.

Finn Thomsen, tidl. lektor ved Københavns Universitet

Overgangen fra skole til universitet er et avsnitt i ungdommens liv som skolen, hvis den lykkes, forbereder eleven så uhildet på, at han fysisk, psykisk og intellektuelt kan overlates til friheten og egenbeskjeftigelsen, slik at han, løsrevet fra tvang, ikke vil gå over i lediggang eller i det praktiske liv, men bære en lengsel i seg om å heve seg opp til vitenskapen, som inntil da bare var blitt vist ham på avstand.

Fra Wilhelm von Humboldts ufullendte memorandum

”Kunnskap er makt”, som Francis Bacon sa. Han mente makt til å frambringe det ønskelige og forhindre det uønskelige gjennom å manipulere de kausale mekanismene som styrer naturlige prosesser.

Georg Henrik von Wright i ”Myten om fremskrittet”

Disse markantile anstalter [handelsskoler] var blitt den nye tids akademier… I et glefs efter effektiv innsikt og hurtig fortjeneste føyset menneskene samtlige ni muser over bord, og lot Apollon gå planken… Det eneste gjenværende ble Merkur… Med administrativ dyktighet styrte Merkur det nasjonale skip rett inn i det store Kontor, hvorfra det senere ikke er vendt tilbake.

Agnar Mykle i ”Lasso rundt fru Luna”

Rabbit came to Owl’s door, and he knocked and he rang, and he rang and he knocked, and at last Owl’s head came out and said “Go away, I’m thinking – oh, it’s you?”, which was how he always began.
– “Owl”, said Rabbit shortly, “ you and I have brains. The others have fluff. If there is any thinking to be done in the forest – and when I say thinking I mean thinking – you and I must do it.”
– “Yes”, said Owl, “I was.”

A.A. Milne i “The House at Pooh Corner”

Like lite som kan kan forstå det nye og unge uten å være hjemme i tradisjonen, like uekte og steril må kjærligheten til det gamle forbli, dersom man lukker seg for det nye som med historisk nødvendighet er utgått fra fortiden.

Thomas Mann i ”Dr. Faustus”

The problem with computers is that there is not enough Africa in them… Do you know what a nerd is? A nerd is a human beeing without enough Africa in him or her.

Brian Eno i intervju i Vanity Fair

Most men are in their lives like the carpenter whose work went so slowly because of the dullness of his tools that he had no time to sharpen them.

Cormac McCarthy i “The Crossing”

Omsider ble jeg tatt opp ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, dette ingenmannsland mellom natur- og åndsvitenskapene.

Moses Isegawa i ”Abessinske krøniker”

Fremmede og generende tanker svirret om i herr grevens hode, hvor de hadde god plass.

Alexander Kielland i novelletten ”Ballstemning”

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

T.S. Elliot

Da var det jeg begynte å se Deres lærdommer efter i sømmene. Jeg ville bare pille ved en eneste knute, men da jeg hadde fått den løst, så raknet det opp alt sammen. Og så skjønte jeg at det var maskinsøm.

Fru Alving i Ibsens ”Gengangere”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *