Engasjer ditt publikum med «Diggle»

Forrige uke ble verktøyet Diggle lansert. Med dette kan man enkelt lage interaktive seanser med deltakerne på for eksempel kurs, workshops, teammøter og ledersamlinger. Jeg har gjort en første test av Diggle og likte det jeg så.

Diggle er utviklet av det norske selskapet Specifique, som er mest kjent for sine dialogduker. De siste årene har Specifique jobbet mye med å kombinere dialogduker med digitale løsninger. Nå har de altså kommet med et rendyrket digitalt verktøy som lar brukerne selv bygge den typen dialogbaserte prosesser som dukene legger opp til.

Diggle er kort fortalt et skybasert verktøy som du kan bruke til å «pushe» en rekke typer spørsmål til deltakerne på for eksempel en workshop. Deltakerne får spørsmålene opp på sine laptops, nettbrett eller telefoner og svarer der. På storskjerm vises så svarene og eventuelt fordelingen av svarene på ulike alternativer. Det kan være enkeltstående spørsmål, men det kan også være hele kjeder av spørsmål som tar deltakerne gjennom en prosess. Deltakerne kan svare individuelt eller de kan jobbe gruppevis. Man kan også velge om man vil bruke Diggle i instruktørstyrte prosesser eller la deltakerne jobbe seg gjennom spørsmålene på egenhånd.

Så er det selvsagt slik at verktøyet i seg selv ikke lager en god prosess. Det må være gode spørsmål. Og det må være en god ledelse/fasilitering av økta som binder det hele sammen, driver arbeidet framover, innleder og kommenterer og følger opp med nye muntlige spørsmål til deltakerne. Jeg tror imidlertid at kombinasjonen av god fasilitering og Diggle sammen kan brukes til å skape engasjement gjennom å gi deltakerne en sterk følelse av involvering.

Diggle inneholder 15 spørsmålsmaler, fra de vanlige flervalgsoppgavene til spennende/kreative oppgaveformer som ordsky, dilemmaer med svar på glideskala, meningsmåling, sortering av elementer i rekkefølge, idéstrøm og så videre. Verktøyet er svært enkelt å bruke. Så utfordringen for den som skal bruke det er egentlig i «designet» bak: Hvilke spørsmål man stiller og oppbyggingen av en prosess som deltakerne opplever som relevant/nyttig.

For en tid tilbake skrev jeg en bloggartikkel om «kurs uten forelesninger». Et verktøy som Diggle vil være svært nyttig for mange dersom man vil designe kurs ut fra en slik ambisjon.

Alternativer

Diggle er i hovedtrekkene et alternativ til Mentimeter, som mange har begynt å bruke. Diggle har imidlertid noen flere og bedre spørsmålsmaler, bedre løsninger for tilpasninger til ulike plattformer og har et bedre visuelt uttrykk.

Pris

Diggle koster fra cirka 600 kroner pr måned (for opp til 50 deltakere) og videre. Prisen gjør at man skal ha en del volum på bruken før det blir aktuelt for mange.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *