Hva er læring?

Jeg møter ofte en forestilling om at læring og informasjon er det samme; har du fått informasjon har du også lært. Det er en besnærende tanke som gjør verden enklere, men som dessverre ikke holder vann, for å si det enkelt.

Siden vi fikk internett har det vært en populær og seiglivet myte at det er så mye kunnskap på nettet. Nei, det er IKKE kunnskap på nettet. Derimot er det kunnskapsbærende informasjon som kan bli til menneskelig kunnskap dersom den tolkes og bearbeides riktig. Dette skillet er viktig, for i det andre perspektivet – i motsetning til det første – tar vi høyde for at læring er prosess, ja, ofte en tid- og ressurskrevende prosess, som skal føre fram til endringer i atferdsmønstre, tankebaner og handlingsberedskap.

Professor Odd Nordhaug vektlegger akkurat dette perspektivet når han i boka ”Kompetansestyring i arbeidslivet” (1998) skriver dette (mine uthevinger):

Læring er prosesser som forårsaker at erfaringer [herunder også ny informasjon] fører til endringer i kunnskaper, ferdigheter, holdninger og/eller atferd.

I bautaen ”Hilgard’s Introduction to Psychology” (1999) av Atkinson m.fl. defineres læring som:

… a relatively permanent change in behavior that results from practice.

Premisset om praksis er problematisk og man kan argumentere for at læring også innebærer endring i evne til, kunnskap eller forståelse, selv om det ikke er manifestert i atferd, som det hevdes på det meget spennende akademiske nettstedet Learning & Teaching. Uansett er det viktig å legge merke til at definisjonen ikke bare trekker fram atferdsendring, men at denne også skal være av relativt permanent karakter. Da ligger lista med ett mange hakk over forestillingen om at informasjon = kunnskap.

Vi kan grave i slike definisjoner til vi blir blå i ansiktet. De aller fleste innfallsvinkler jeg ser, er imidlertid variasjoner over hjørnesteinsbegrepene ENDRING og PROSESS. For den som har lyst til å gå dypere inn i materien, anbefaler jeg en meget spennende bloggartikkel på INFED – The Encyclopedia of Informal Education.

Selv har jeg tumlet med en definisjon med en litt annen vri, nemlig hva som skaper læring, ikke hva læring er. Denne – forsøksvise – definisjonen oppsummerer egentlig det mest grunnleggende i mitt pedagogiske ståsted:

me_learning

JEG TAR GJERNE I MOT SYNSPUNKTER PÅ DENNE!

 

4 KOMMENTARER

 1. Trond Kristiansen

  ”Learning is a process that takes place in a participation framework, not in an individual mind. This means…that it is mediated by the differences of perspective among the coparticipants. It is the community, or at least those participating in the learning context, who ”learn” under this definition. Learning is…distributed among coparticipants, not a one person act. While the apprentice may be the one transformed most dramatically by increased participation in a productive process, it is the wider process that is the crucial locus and precondition for this transformation.”

  -W.F.Hanks i forordet til Lave & Wenger (1991): Situated Learning

  • ytrevenstre

   Takk for den, Trond. Det er en definisjon som «snirkler seg avgårde», men som sier noe veldig presist og viktig om hva læring er og hva som skaper det.

  • ytrevenstre

   Takk! Jeg liker slikt. Har oppigjennom sett noen forsøk på å knytte Blooms taksonomi til konkret teknologibruk eller undervisningsopplegg. Denne var absolutt av de mer spennende.Jeg har forresten skrevet om PINTEREST i en egen artikkel tidligere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *