Prosjektanalysen – hva må med?

Mange bruker didaktisk relasjonsmodell som utgangspunkt for en oppstartsanalyse før man utvikler et læringstiltak. Men det kan fort bli mye informasjon å holde rede på. Kan vi komprimere? Og hva er i så fall det viktigste?

For den uinnvidde: Didaktisk relasjonsmodell ble første gang beskrevet i 1978 i boka ”Nye veier i didaktikken” av Bjarne Bjørndal og Sigmund Liberg. Med modellen ønsket forfatterne å lage et verktøy for det de kalte en reflektert didaktisk analyse; et begrepsapparat og en forståelsesramme som klargjør sammenhenger og skaper bevissthet om forskjellige elementer som læreren må ta hensyn til i planlegging av undervisningen. Her en bra artikkel på Wikipedia for den som vil lese mer.

Modellen har seinere vokst ut av skoleverdenen og brukes i dag i en rekke bedrifter som et verktøy for å analysere og planlegge for utvikling av ulike læretiltak. Da er gjerne analysen satt inn i et skjema som ”drar” brukeren gjennom en rekke momenter og spørsmål. Her er et eksempel på et slikt skjema: Pedagogisk_analyse_enkel

Too much of a good thing…

Glamourartisten Liberace sa en gang at ”Too much of a good thing is just wonderful”. Det gjelder ikke informasjon og utfordringen med mange av de prosjektanalysene som gjøres med utgangspunkt i didaktisk relasjonsmodell er nettopp dette: Det blir fort veldig mye informasjon ut av det. Jeg har sett flere analyser som gjerne strekker seg over 8-10 tettskrevne sider. Mye er jo absolutt relevant informasjon, men det bikker over og selv sitter jeg da med en følelse av å være ”lost”; jeg klarer ikke å nyttiggjøre meg all denne informasjonen.

Jeg gjør ikke en slik prosjektanalyse som en selvstendig øvelse, men som en inngang til et arbeid med å lage en pedagogisk design for et bestemt læretiltak. Da er det noen spørsmål som er viktigere enn andre og som er helt avgjørende for hvilken design jeg velger; kombinasjoner av elementer, medier og metoder.

Jeg har laget et nytt flytskjema som har med akkurat disse viktige spørsmålene, og ikke mer. Så kan det være mange andre momenter jeg trenger å få klarlagt som en del av prosjektet, men de kan vi gjerne ta etter hvert.

Her er det nye flytskjemaet: Prosjektanalyse_v2. Det er fortsatt et utkast og jeg har ikke landet verken på form eller utvalg av spørsmål. Jeg tar derfor GJERNE i mot kommentarer og forslag.

2 KOMMENTARER

  1. Tilbaketråkk: Utviklingsarbeidet steg for steg | YtreVenstre

  2. Tilbaketråkk: Kombinerte læringsmodeller – hva og hvordan? | YtreVenstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *